نیلپر

مقایسه کالا (0)


AP319

AP319

1) طراحی زیبا و چشم نواز2) بهره گیری از آبکاری نیکل کروم به منظور جلوگیری از زنگ زدگی و زیبایی محصول3) قابل استفاده در انواع سالن های انتظار، دفا..

3,924,000 ریال قیمت بدون مالیات: 3,600,000 ریال

AP319I

AP319I

1) طراحی زیبا و چشم نواز2) بهره گیری از رنگ کوره ای الکترواستاتیک  به منظور جلوگیری از زنگ زدگی و زیبایی محصول3) قابل استفاده در انواع سالن ..

2,943,000 ریال قیمت بدون مالیات: 2,700,000 ریال

AP320

AP320

1) طراحی زیبا و چشم نواز2) بهره گیری از آبکاری نیکل کروم به منظور جلوگیری از زنگ زدگی و زیبایی محصول3) قابل استفاده در انواع سالن های انتظار، دفا..

3,978,500 ریال قیمت بدون مالیات: 3,650,000 ریال

AP320I

AP320I

1) طراحی زیبا و چشم نواز2) بهره گیری از رنگ کوره ای الکترواستاتیک به منظور جلوگیری از زنگ زدگی و زیبایی محصول3) قابل استفاده در انواع سالن های ان..

2,997,500 ریال قیمت بدون مالیات: 2,750,000 ریال

AP321

AP321

1) طراحی زیبا و چشم نواز2) بهره گیری از آبکاری نیکل کروم به منظور جلوگیری از زنگ زدگی و زیبایی محصول3) قابل استفاده در انواع سالن های انتظار، دفا..

3,869,500 ریال قیمت بدون مالیات: 3,550,000 ریال

AP321I

AP321I

1) طراحی زیبا و چشم نواز2) بهره گیری از رنگ کوره ای الکترواستاتیک به منظور جلوگیری از زنگ زدگی و زیبایی محصول3) قابل استفاده در انواع سالن های ان..

2,888,500 ریال قیمت بدون مالیات: 2,650,000 ریال

AP323

AP323

1) طراحی زیبا و چشم نواز2) بهره گیری از آبکاری نیکل کروم به منظور جلوگیری از زنگ زدگی و زیبایی محصول3) قابل استفاده در انواع سالن های انتظار، دفا..

3,924,000 ریال قیمت بدون مالیات: 3,600,000 ریال

AP323I

AP323I

1) طراحی زیبا و چشم نواز2) بهره گیری از رنگ کوره ای الکترواستاتیک به منظور جلوگیری از زنگ زدگی و زیبایی محصول3) قابل استفاده در انواع سالن های ان..

2,943,000 ریال قیمت بدون مالیات: 2,700,000 ریال

AP476

AP476

1) طراحی زیبا و چشم نواز2) بهره گیری از آبکاری نیکل کروم به منظور جلوگیری از زنگ زدگی و زیبایی محصول3) قابل استفاده در انواع سالن های انتظار، دفا..

3,924,000 ریال قیمت بدون مالیات: 3,600,000 ریال

FB621N1

FB621N1

1)طراحی زیبا، مدرن و چشم نواز مناسب برای استفاده در محیط های اداری2)استفاده از زوایای ارگونومیک بین پشتی و نشیمن به منظور جلوگیری از خستگی3)دارای سه ط..

14,170,000 ریال قیمت بدون مالیات: 13,000,000 ریال

FB721N1

FB721N1

1)طراحی زیبا، مدرن و چشم نواز مناسب برای استفاده در محیط های اداری2)استفاده از زوایای ارگونومیک بین پشتی و نشیمن به منظور جلوگیری از خستگی3)دارای سه ط..

16,350,000 ریال قیمت بدون مالیات: 15,000,000 ریال

FB722N1

FB722N1

1)طراحی زیبا، مدرن و چشم نواز مناسب برای استفاده در محیط های اداری2)استفاده از زوایای ارگونومیک بین پشتی و نشیمن به منظور جلوگیری از خستگی3)قابل ارائه..

11,663,000 ریال قیمت بدون مالیات: 10,700,000 ریال

FB722N2

FB722N2

1)طراحی زیبا، مدرن و چشم نواز مناسب برای استفاده در محیط های اداری2)استفاده از زوایای ارگونومیک بین پشتی و نشیمن به منظور جلوگیری از خستگی3)قابل ارائه..

16,132,000 ریال قیمت بدون مالیات: 14,800,000 ریال

FB726N1

FB726N1

1)طراحی زیبا، مدرن و چشم نواز مناسب برای استفاده در محیط های اداری2)استفاده از زوایای ارگونومیک بین پشتی و نشیمن به منظور جلوگیری از خستگی3)قابل ارائه..

25,070,000 ریال قیمت بدون مالیات: 23,000,000 ریال

FB726N2

FB726N2

1)طراحی زیبا، مدرن و چشم نواز مناسب برای استفاده در محیط های اداری2)استفاده از زوایای ارگونومیک بین پشتی و نشیمن به منظور جلوگیری از خستگی3)قابل ارائه..

35,970,000 ریال قیمت بدون مالیات: 33,000,000 ریال

FB726N3

FB726N3

1)طراحی زیبا، مدرن و چشم نواز مناسب برای استفاده در محیط های اداری2)استفاده از زوایای ارگونومیک بین پشتی و نشیمن به منظور جلوگیری از خستگی3)قابل ارائه..

44,690,000 ریال قیمت بدون مالیات: 41,000,000 ریال

FB757FN1

FB757FN1

1) استفاده از ابر سرد قالبي با نرمي و دانسيته کنترل شده در نشیمن2) پشتي و دسته ها ساخته شده از کلاف چوب روس و ابر گرم3) استفاده از پایه فولای آبکاری ش..

21,800,000 ریال قیمت بدون مالیات: 20,000,000 ریال

FB757FN2

FB757FN2

1) استفاده از ابر سرد قالبي با نرمي و دانسيته کنترل شده در نشیمن2) پشتي و دسته ها ساخته شده از کلاف چوب روس و ابر گرم3) استفاده از پایه فولای آبکاری ش..

30,520,000 ریال قیمت بدون مالیات: 28,000,000 ریال

FB776N1

FB776N1

1) استفاده از ابر سرد قالبي با نرمي و دانسيته کنترل شده در نشیمن2) پشتي و دسته ها ساخته شده از کلاف چوب روس و ابر گرم3) استفاده از پایه فولای آبکاری ش..

17,004,000 ریال قیمت بدون مالیات: 15,600,000 ریال

FB776N2

FB776N2

1) استفاده از ابر سرد قالبي با نرمي و دانسيته کنترل شده در نشیمن2) پشتي و دسته ها ساخته شده از کلاف چوب روس و ابر گرم3) استفاده از پایه فولای آبکاری ش..

24,525,000 ریال قیمت بدون مالیات: 22,500,000 ریال

FB819N1

FB819N1

1)طراحی زیبا، مدرن و چشم نواز مناسب برای استفاده در محیط های اداری2)استفاده از زوایای ارگونومیک بین پشتی و نشیمن به منظور جلوگیری از خستگی3)قابل ارائه..

17,767,000 ریال قیمت بدون مالیات: 16,300,000 ریال

FB819N2

FB819N2

1)طراحی زیبا، مدرن و چشم نواز مناسب برای استفاده در محیط های اداری2)استفاده از زوایای ارگونومیک بین پشتی و نشیمن به منظور جلوگیری از خستگی3)قابل ارائه..

25,070,000 ریال قیمت بدون مالیات: 23,000,000 ریال

FB821N1

FB821N1

1)طراحی زیبا، مدرن و چشم نواز مناسب برای استفاده در محیط های اداری2)استفاده از زوایای ارگونومیک بین پشتی و نشیمن به منظور جلوگیری از خستگی3)دارای سه ط..

16,350,000 ریال قیمت بدون مالیات: 15,000,000 ریال

FB823EN1

FB823EN1

1)طراحی زیبا، مدرن و چشم نواز مناسب برای استفاده در محیط های اداری2)استفاده از زوایای ارگونومیک بین پشتی و نشیمن به منظور جلوگیری از خستگی3)قابل ارائه..

22,454,000 ریال قیمت بدون مالیات: 20,600,000 ریال

FB823N1

FB823N1

1)طراحی زیبا، مدرن و چشم نواز مناسب برای استفاده در محیط های اداری2)استفاده از زوایای ارگونومیک بین پشتی و نشیمن به منظور جلوگیری از خستگی3)قابل ارائه..

19,947,000 ریال قیمت بدون مالیات: 18,300,000 ریال

FB823N2

FB823N2

1)طراحی زیبا، مدرن و چشم نواز مناسب برای استفاده در محیط های اداری2)استفاده از زوایای ارگونومیک بین پشتی و نشیمن به منظور جلوگیری از خستگی3)قابل ارائه..

29,975,000 ریال قیمت بدون مالیات: 27,500,000 ریال

FB823N3

FB823N3

1)طراحی زیبا، مدرن و چشم نواز مناسب برای استفاده در محیط های اداری2)استفاده از زوایای ارگونومیک بین پشتی و نشیمن به منظور جلوگیری از خستگی3)قابل ارائه..

37,060,000 ریال قیمت بدون مالیات: 34,000,000 ریال

FB823X1

FB823X1

1)ضربه گیر پلاستیکی در زیر پایه ها2)طراحی زیبا، مدرن و چشم نواز مناسب برای استفاده در محیط های اداری3)چهارچوب ساخته شده از چوب روسی فراوری شده وبه همر..

6,322,000 ریال قیمت بدون مالیات: 5,800,000 ریال

FB878N1

FB878N1

1) استفاده از ابر سرد قالبي با نرمي و دانسيته کنترل شده در نشیمن2) پشتي و دسته ها ساخته شده از کلاف چوب روس و ابر گرم3) استفاده از پایه فولای آبکاری ش..

21,800,000 ریال قیمت بدون مالیات: 20,000,000 ریال

FB878N2

FB878N2

1) استفاده از ابر سرد قالبي با نرمي و دانسيته کنترل شده در نشیمن2) پشتي و دسته ها ساخته شده از کلاف چوب روس و ابر گرم3) استفاده از پایه فولای آبکاری ش..

30,520,000 ریال قیمت بدون مالیات: 28,000,000 ریال

FB878WN1

FB878WN1

1) استفاده از ابر سرد قالبي با نرمي و دانسيته کنترل شده در نشیمن2) پشتي و دسته ها ساخته شده از کلاف چوب روس و ابر گرم3) استفاده از پایه فولای آبکاری ش..

23,980,000 ریال قیمت بدون مالیات: 22,000,000 ریال

FB878WN2

FB878WN2

1) استفاده از ابر سرد قالبي با نرمي و دانسيته کنترل شده در نشیمن2) پشتي و دسته ها ساخته شده از کلاف چوب روس و ابر گرم3) استفاده از پایه فولای آبکاری ش..

32,700,000 ریال قیمت بدون مالیات: 30,000,000 ریال

FB898N1

FB898N1

1)طراحی زیبا، مدرن و چشم نواز مناسب برای استفاده در محیط های اداری2)استفاده از زوایای ارگونومیک بین پشتی و نشیمن به منظور جلوگیری از خستگی3)قابل ارائه..

29,430,000 ریال قیمت بدون مالیات: 27,000,000 ریال

FB898N2

FB898N2

1)طراحی زیبا، مدرن و چشم نواز مناسب برای استفاده در محیط های اداری2)استفاده از زوایای ارگونومیک بین پشتی و نشیمن به منظور جلوگیری از خستگی3)قابل ارائه..

40,875,000 ریال قیمت بدون مالیات: 37,500,000 ریال

FB920N1

FB920N1

1)طراحی زیبا، مدرن و چشم نواز مناسب برای استفاده در محیط های اداری2)استفاده از زوایای ارگونومیک بین پشتی و نشیمن به منظور جلوگیری از خستگی3)قابل ارائه..

28,013,000 ریال قیمت بدون مالیات: 25,700,000 ریال

FB920N2

FB920N2

1)طراحی زیبا، مدرن و چشم نواز مناسب برای استفاده در محیط های اداری2)استفاده از زوایای ارگونومیک بین پشتی و نشیمن به منظور جلوگیری از خستگی3)قابل ارائه..

38,913,000 ریال قیمت بدون مالیات: 35,700,000 ریال

FB920N3

FB920N3

1)طراحی زیبا، مدرن و چشم نواز مناسب برای استفاده در محیط های اداری2)استفاده از زوایای ارگونومیک بین پشتی و نشیمن به منظور جلوگیری از خستگی3)قابل ارائه..

48,505,000 ریال قیمت بدون مالیات: 44,500,000 ریال

FD343

FD343

1) بسیار سبک با قابلیت حمل آسان برای کودکان2)طراحی زیبا، مناسب برای استفاده برای سنین 2.5 تا 7 سال بوده و قابلیت استفاده در منازل، مهدها، آتلیه ها و غ..

4,687,000 ریال قیمت بدون مالیات: 4,300,000 ریال

FD434K

FD434K

1)طراحی زیبا، مناسب برای استفاده برای سنین 2.5 تا 7 سال بوده و قابلیت استفاده در منازل، مهدها، آتلیه ها و غیره را دارد2)استفاده از زوایای ارگونومیک بی..

8,393,000 ریال قیمت بدون مالیات: 7,700,000 ریال

FD434P

FD434P

1)طراحی زیبا، مناسب برای استفاده برای سنین 2.5 تا 7 سال بوده و قابلیت استفاده در منازل، مهدها، آتلیه ها و غیره را دارد2)استفاده از زوایای ارگونومیک بی..

8,393,000 ریال قیمت بدون مالیات: 7,700,000 ریال

FR737

FR737

1)طراحی زیبا، مدرن و چشم نواز مناسب برای استفاده در محیط های رستورانی2)استفاده از زوایای ارگونومیک بین پشتی و نشیمن به منظور جلوگیری از خستگی3)وجود زا..

22,890,000 ریال قیمت بدون مالیات: 21,000,000 ریال

FR737C

FR737C

1)طراحی زیبا، مدرن و چشم نواز مناسب برای استفاده در محیط های رستورانی2)استفاده از زوایای ارگونومیک بین پشتی و نشیمن به منظور جلوگیری از خستگی3)وجود زا..

24,198,000 ریال قیمت بدون مالیات: 22,200,000 ریال

SB333

SB333

1) محصولی سبک با قابلیت حمل آسان2)نشیمن با قابلیت شستشو و رنگ بندی متنوع3)قابلیت ارائه با روکش فوم سرد یک سانتیمتری4)نشیمن ساخته شده از پلاستیک تزریقی..

4,469,000 ریال قیمت بدون مالیات: 4,100,000 ریال

SB333Y

SB333Y

1) محصولی سبک با قابلیت حمل آسان2)قابلیت ارائه بدون روکش فوم سرد یک سانتیمتری3)نشیمن ساخته شده از پلاستیک تزریقی دولایه با استحکام مناسب4)طراحی زیبا، ..

4,850,500 ریال قیمت بدون مالیات: 4,450,000 ریال

SB433

SB433

1) محصولی سبک با قابلیت حمل آسان2)نشیمن با قابلیت شستشو و رنگ بندی متنوع3)قابلیت ارائه با روکش فوم سرد یک سانتیمتری4)جاپایی به منظور قرار گیری مناسب پ..

4,959,500 ریال قیمت بدون مالیات: 4,550,000 ریال

SB433Y

SB433Y

1) محصولی سبک با قابلیت حمل آسان2)قابلیت ارائه بدون روکش فوم سرد یک سانتیمتری3)جاپایی به منظور قرار گیری مناسب پاها درهنکام نشستن4)نشیمن ساخته شده از ..

5,341,000 ریال قیمت بدون مالیات: 4,900,000 ریال

SB528Y

SB528Y

1) محصولی سبک با قابلیت حمل آسان2)قابلیت ارائه بدون روکش فوم سرد یک سانتیمتری3)جاپایی به منظور قرار گیری مناسب پاها درهنکام نشستن به همراه جک 26 سانتی..

9,319,500 ریال قیمت بدون مالیات: 8,550,000 ریال

SB533

SB533

1) محصولی سبک با قابلیت حمل آسان2)نشیمن با قابلیت شستشو و رنگ بندی متنوع3)قابلیت ارائه با روکش فوم سرد یک سانتیمتری4)جاپایی به منظور قرار گیری مناسب پ..

5,286,500 ریال قیمت بدون مالیات: 4,850,000 ریال

SB533Y

SB533Y

1) محصولی سبک با قابلیت حمل آسان2)قابلیت ارائه بدون روکش فوم سرد یک سانتیمتری3)جاپایی به منظور قرار گیری مناسب پاها درهنکام نشستن4)نشیمن ساخته شده از ..

5,668,000 ریال قیمت بدون مالیات: 5,200,000 ریال

SB633

SB633

1) دارای جک 26 سانتیمتری آبکاری شده2)قابلیت ارائه با روکش فوم سرد یک سانتیمتری3)جاپایی به منظور قرار گیری مناسب پاها درهنکام نشستن4)نشیمن ساخته شده از..

8,774,500 ریال قیمت بدون مالیات: 8,050,000 ریال

SB633Y

SB633Y

1) دارای جک 26 سانتیمتری آبکاری شده2)قابلیت ارائه بدون روکش فوم سرد یک سانتیمتری3)جاپایی به منظور قرار گیری مناسب پاها درهنکام نشستن4)نشیمن ساخته شده ..

9,156,000 ریال قیمت بدون مالیات: 8,400,000 ریال

SC415O

SC415O

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)استفاده از یک لایه پلاستیک از جنس PU برروی دسته برای ایجاد حس راحتی بیشتر3)نشیمن و پشتی ساخته ..

6,976,000 ریال قیمت بدون مالیات: 6,400,000 ریال

SC415X

SC415X

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)نشیمن و پشتی ساخته شده از پلاستیک تزریقی دولایه با استحکام مناسب3)استفاده از ضربه گیر پلاستیکی..

5,613,500 ریال قیمت بدون مالیات: 5,150,000 ریال

SC450

SC450

1) طراحی بر اساس اصول ارگونومی2) ظاهری زیبا و شکیل برای استفاده در محیط های اداری و خانگی3) نشیمن و پشتی ساخته شده از پلی امید تقویت شده4) استفاده از ..

7,630,000 ریال قیمت بدون مالیات: 7,000,000 ریال

SC515O

SC515O

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)استفاده از یک لایه پلاستیک از جنس PU برای ایجاد حس راحتی بیشتر3)نشیمن و پشتی ساخته شده از پلاس..

7,139,500 ریال قیمت بدون مالیات: 6,550,000 ریال

SC515X

SC515X

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)استفاده از یک لایه پلاستیک از جنس PU برای ایجاد حس راحتی بیشتر3)نشیمن و پشتی ساخته شده از پلاس..

5,777,000 ریال قیمت بدون مالیات: 5,300,000 ریال

SC603G

SC603G

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با روکش های چرم و پارچه برای نشیمن و پشتی3)استفاده از ضربه گیر پلاستیکی در زیر پا..

10,300,500 ریال قیمت بدون مالیات: 9,450,000 ریال

SC666

SC666

1) طراحی بر اساس اصول ارگونومی2) ظاهری زیبا و شکیل برای استفاده در محیط های اداری و خانگی3) نشیمن و پشتی ساخته شده از پلی امید تقویت شده4) استفاده از ..

8,011,500 ریال قیمت بدون مالیات: 7,350,000 ریال

SC700G

SC700G

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با روکش های چرم و پارچه برای نشیمن و پشتی3)استفاده از ضربه گیر پلاستیکی در زیر پا..

9,592,000 ریال قیمت بدون مالیات: 8,800,000 ریال

SC708G

SC708G

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با روکش های چرم و پارچه برای نشیمن و پشتی3)استفاده از ضربه گیر پلاستیکی در زیر پا..

10,627,500 ریال قیمت بدون مالیات: 9,750,000 ریال

SC712P

SC712P

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)استفاده از ضربه گیر پلاستیکی در زیر پایه ها به منظور جلوگیری از لقی و سرخوردگی3)استفاده از پرو..

10,573,000 ریال قیمت بدون مالیات: 9,700,000 ریال

SC740

SC740

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با تمامی روکش های و پارچه مخصوص برای نشیمن و پشتی3)استفاده از ضربه گیر پلاستیکی د..

8,556,500 ریال قیمت بدون مالیات: 7,850,000 ریال

SC810F

SC810F

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با روکش های چرم برای نشیمن و پشتی3)استفاده از ضربه گیر پلاستیکی در زیر پایه ها به..

12,862,000 ریال قیمت بدون مالیات: 11,800,000 ریال

SC810K

SC810K

1)استفاده از جک 10 سانتیمتری برای تنظیم ارتفاع محصول2)طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی3)قابلیت ارائه با تمامی روکش های چرم برای نشی..

16,350,000 ریال قیمت بدون مالیات: 15,000,000 ریال

SC825

SC825

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با روکش های چرم برای نشیمن و پشتی3)استفاده از ضربه گیر پلاستیکی در زیر پایه ..

11,990,000 ریال قیمت بدون مالیات: 11,000,000 ریال

SD315X

SD315X

1) دارای جک 26 سانتیمتری آبکاری شده2)قابلیت ارائه باروکش فوم سرد یک سانتیمتری3)جاپایی به منظور قرار گیری مناسب پاها درهنکام نشستن4)نشیمن ساخته شده از ..

9,101,500 ریال قیمت بدون مالیات: 8,350,000 ریال

SD415X

SD415X

1) دارای جک 26 سانتیمتری آبکاری شده2)قابلیت ارائه بدون روکش فوم سرد یک سانتیمتری3)جاپایی به منظور قرار گیری مناسب پاها درهنکام نشستن4)نشیمن ساخته شده ..

9,810,000 ریال قیمت بدون مالیات: 9,000,000 ریال

SD515X

SD515X

1) دارای جک 26 سانتیمتری آبکاری شده2)قابلیت ارائه بدون روکش فوم سرد یک سانتیمتری3)جاپایی به منظور قرار گیری مناسب پاها درهنکام نشستن4)نشیمن ساخته شده ..

9,973,500 ریال قیمت بدون مالیات: 9,150,000 ریال

SH232X

SH232X

1) محصولی با وزن کم و سبک به منظور جابجایی آسان2) پشتی ساخته شده از چوب چندلایی که فوم سرد بر روی آن تزریق شده است3)طراحی زیبا، مناسب برای استفاده در ..

5,123,000 ریال قیمت بدون مالیات: 4,700,000 ریال

SH315K

SH315K

..

5,286,500 ریال قیمت بدون مالیات: 4,850,000 ریال

SH315M

SH315M

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)نشیمن و پشتی ساخته شده از پلاستیک تزریقی دولایه با استحکام مناسب3)استفاده از یک لایه پلاستیک ا..

5,559,000 ریال قیمت بدون مالیات: 5,100,000 ریال

SH315X

SH315X

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)نشیمن و پشتی ساخته شده از پلاستیک تزریقی دولایه با استحکام مناسب3)استفاده از ضربه گیر پلاستیکی..

4,414,500 ریال قیمت بدون مالیات: 4,050,000 ریال

SH415K

SH415K

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی3)نشیمن و پشتی ساخته شده از پلاستیک تزریقی دولایه با استحکام مناسب2)استفاده از یک لایه پلاستیک ا..

5,995,000 ریال قیمت بدون مالیات: 5,500,000 ریال

SH415M

SH415M

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)نشیمن و پشتی ساخته شده از پلاستیک تزریقی دولایه با استحکام مناسب3)استفاده از یک لایه پلاستیک ا..

6,267,500 ریال قیمت بدون مالیات: 5,750,000 ریال

SH415X

SH415X

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی3)نشیمن و پشتی ساخته شده از پلاستیک تزریقی دولایه با استحکام مناسب4)استفاده از ضربه گیر پلاستیکی..

5,123,000 ریال قیمت بدون مالیات: 4,700,000 ریال

SH418X

SH418X

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)نشیمن و پشتی ساخته شده از پلاستیک تزریقی دولایه با استحکام مناسب3)استفاده از ضربه گیر پلاستیکی..

2,834,000 ریال قیمت بدون مالیات: 2,600,000 ریال

SH445

SH445

1) طراحی مدرن و چشم نواز2) طراحی بر مبنای اصول ارگونومی3) وزن کم و قابلیت جابجایی آسان4) پایه فولادی با روکش نیکل-کرم و رنگ مشکی الکترواستاتیک5) نشیمن..

6,540,000 ریال قیمت بدون مالیات: 6,000,000 ریال

SH446I

SH446I

1) طراحی مدرن و چشم نواز2) طراحی بر مبنای اصول ارگونومی3) وزن کم و قابلیت جابجایی آسان4) پایه فولادی با روکش آبکاری نیکل-کرم و رنگ مشکی الکترواستاتیک5..

5,995,000 ریال قیمت بدون مالیات: 5,500,000 ریال

SH450

SH450

1) طراحی بر اساس اصول ارگونومی2) ظاهری زیبا و شکیل برای استفاده در محیط های اداری و خانگی3) نشیمن و پشتی ساخته شده از پلی آمید تقویت شده4) استفاده از ..

6,649,000 ریال قیمت بدون مالیات: 6,100,000 ریال

SH450C

SH450C

1) طراحی بر اساس اصول ارگونومی2) ظاهری زیبا و شکیل برای استفاده در محیط های اداری و خانگی3) نشیمن و پشتی ساخته شده از پلی آمید  تقویت شده4) استفا..

7,303,000 ریال قیمت بدون مالیات: 6,700,000 ریال

SH464

SH464

1) طراحی مدرن و چشم نواز2) طراحی بر مبنای اصول ارگونومی3) وزن کم و قابلیت جابجایی آسان4) پایه فولادی با روکش آبکاری نیکل-کرم و رنگ مشکی الکترواستاتیک5..

6,540,000 ریال قیمت بدون مالیات: 6,000,000 ریال

SH467I

SH467I

1) طراحی مدرن و چشم نواز2) طراحی بر مبنای اصول ارگونومی3) وزن کم و قابلیت جابجایی آسان4) پایه فولادی با روکش آبکاری نیکل-کرم و رنگ مشکی الکترواستاتیک5..

6,649,000 ریال قیمت بدون مالیات: 6,100,000 ریال

SH505X

SH505X

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با روکش های چرم و پارچه3)استفاده از ضربه گیر پلاستیکی در زیر پایه ها به منظور جلو..

9,374,000 ریال قیمت بدون مالیات: 8,600,000 ریال

SH515K

SH515K

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی3)نشیمن و پشتی ساخته شده از پلاستیک تزریقی دولایه با استحکام مناسب2)استفاده از یک لایه پلاستیک ا..

6,158,500 ریال قیمت بدون مالیات: 5,650,000 ریال

SH515M

SH515M

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)نشیمن و پشتی ساخته شده از پلاستیک تزریقی دولایه با استحکام مناسب3)استفاده از یک لایه پلاستیک ا..

6,431,000 ریال قیمت بدون مالیات: 5,900,000 ریال

SH515X

SH515X

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی3)نشیمن و پشتی ساخته شده از پلاستیک تزریقی دولایه با استحکام مناسب4)استفاده از ضربه گیر پلاستیکی..

5,286,500 ریال قیمت بدون مالیات: 4,850,000 ریال

SH518X

SH518X

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)نشیمن و پشتی ساخته شده از پلاستیک تزریقی دولایه با استحکام مناسب3)استفاده از ضربه گیر پلاستیکی..

3,488,000 ریال قیمت بدون مالیات: 3,200,000 ریال

SH553

SH553

1) محصولی با وزن کم و سبک به منظور جابجایی آسان2)نشیمن ساخته شده از چوب چندلایه با روکش فوم گرم بر روی پشتی و نشیمن3)طراحی زیبا، مناسب برای استفاده در..

6,104,000 ریال قیمت بدون مالیات: 5,600,000 ریال

SH563

SH563

1) طراحی مدرن و چشم نواز2) طراحی بر مبنای اصول ارگونومی3) وزن کم و قابلیت جابجایی آسان4) پایه فولادی با روکش آبکاری نیکل-کرم و رنگ مشکی الکترواستاتیک5..

6,213,000 ریال قیمت بدون مالیات: 5,700,000 ریال

SH666

SH666

1) طراحی بر اساس اصول ارگونومی2) ظاهری زیبا و شکیل برای استفاده در محیط های اداری و خانگی3) نشیمن و پشتی ساخته شده از پلی آمید تقویت شده4) استفاده از ..

6,867,000 ریال قیمت بدون مالیات: 6,300,000 ریال

SH666C

SH666C

1) طراحی بر اساس اصول ارگونومی2) ظاهری زیبا و شکیل برای استفاده در محیط های اداری و خانگی3) نشیمن و پشتی ساخته شده از پلی آمید تقویت شده4) استفاده از ..

7,521,000 ریال قیمت بدون مالیات: 6,900,000 ریال

SH667

SH667

1) طراحی مدرن و چشم نواز2) طراحی بر مبنای اصول ارگونومی3) وزن کم و قابلیت جابجایی آسان4) پایه فولادی با روکش آبکاری نیکل-کرم و رنگ مشکی الکترواستاتیک5..

7,412,000 ریال قیمت بدون مالیات: 6,800,000 ریال

SK404F

SK404F

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با روکش های چرم، پارچه برای نشیمن و پشتی3)پشتی با قابلیت تنظیم ارتفاع به منظور اس..

9,428,500 ریال قیمت بدون مالیات: 8,650,000 ریال

SK415O

SK415O

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)نشیمن و پشتی ساخته شده از پلاستیک تزریقی دولایه با استحکام مناسب3)استفاده از یک لایه پلاستیک ا..

8,611,000 ریال قیمت بدون مالیات: 7,900,000 ریال

SK415X

SK415X

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)نشیمن و پشتی ساخته شده از پلاستیک تزریقی دولایه با استحکام مناسب3)استفاده از جک گازی با کورس ا..

7,248,500 ریال قیمت بدون مالیات: 6,650,000 ریال

SK450

SK450

1) طراحی بر اساس اصول ارگونومی2) ظاهری زیبا و شکیل برای استفاده در محیط های اداری و خانگی3) پشتی و نشیمن ساخته شده از پلاستیک تقویت شده4) استفاده از ج..

9,483,000 ریال قیمت بدون مالیات: 8,700,000 ریال

SK504F

SK504F

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با تمامی روکش های چرم، پارچه برای نشیمن و پشتی3)پشتی با قابلیت تنظیم ارتفاع به من..

9,864,500 ریال قیمت بدون مالیات: 9,050,000 ریال

SK504H

SK504H

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با تمامی روکش های چرم، پارچه برای نشیمن و پشتی3)پشتی با قابلیت تنظیم ارتفاع به من..

10,780,100 ریال قیمت بدون مالیات: 9,890,000 ریال

SK505

SK505

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با تمامی روکش های چرم برای نشیمن و پشتی3)دارای پیچ تنظیم نیروی وارد بر پشتی مطابق..

13,025,500 ریال قیمت بدون مالیات: 11,950,000 ریال

SK507C

SK507C

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با تمامی روکش های چرم، پارچه برای نشیمن و پشتی3)پشتی با قابلیت تنظیم ارتفاع به من..

12,099,000 ریال قیمت بدون مالیات: 11,100,000 ریال

SK507H

SK507H

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با تمامی روکش های چرم، پارچه برای نشیمن و پشتی3)پشتی با قابلیت تنظیم ارتفاع به من..

12,535,000 ریال قیمت بدون مالیات: 11,500,000 ریال

SK507X

SK507X

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با تمامی روکش های چرم، پارچه برای نشیمن و پشتی3)پشتی با قابلیت تنظیم ارتفاع به من..

10,791,000 ریال قیمت بدون مالیات: 9,900,000 ریال

SK515O

SK515O

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)نشیمن و پشتی ساخته شده از پلاستیک تزریقی دولایه با استحکام مناسب3)استفاده از یک لایه پلاستیک ا..

8,774,500 ریال قیمت بدون مالیات: 8,050,000 ریال

SK515X

SK515X

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)نشیمن و پشتی ساخته شده از پلاستیک تزریقی دولایه با استحکام مناسب3)استفاده از جک گازی با کورس ا..

7,412,000 ریال قیمت بدون مالیات: 6,800,000 ریال

SK518X

SK518X

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)نشیمن و پشتی ساخته شده از پلاستیک تزریقی دولایه با استحکام مناسب3)استفاده از جک گازی با کورس ا..

6,540,000 ریال قیمت بدون مالیات: 6,000,000 ریال

SK603Bn

SK603Bn

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با تمامی روکش های چرم، پارچه برای نشیمن و پشتی3)دارای پیچ تنظیم نیروی وارد بر پشت..

11,608,500 ریال قیمت بدون مالیات: 10,650,000 ریال

SK603G

SK603G

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با تمامی روکش های چرم برای نشیمن و پشتی3)دارای پیچ تنظیم نیروی وارد بر پشتی مطابق..

12,371,500 ریال قیمت بدون مالیات: 11,350,000 ریال

SK603H

SK603H

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با تمامی روکش های چرم برای نشیمن و پشتی3)دارای پیچ تنظیم نیروی وارد بر پشتی مطابق..

12,480,500 ریال قیمت بدون مالیات: 11,450,000 ریال

SK666

SK666

1) طراحی بر اساس اصول ارگونومی2) ظاهری زیبا و شکیل برای استفاده در محیط های اداری و خانگی3) پشتی و نشیمن ساخته شده از پلی آمید تقویت شده4) استفاده از ..

10,082,500 ریال قیمت بدون مالیات: 9,250,000 ریال

SK666S

SK666S

1) طراحی بر اساس اصول ارگونومی2) ظاهری زیبا و شکیل برای استفاده در محیط های اداری و خانگی3) پشتی و نشیمن ساخته شده از پلاستیک تقویت شده4) استفاده از ج..

10,627,500 ریال قیمت بدون مالیات: 9,750,000 ریال

SK700B

SK700B

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با تمامی روکش های چرم، پارچه برای نشیمن و پشتی3)دارای پیچ تنظیم نیروی وارد بر پشت..

10,900,000 ریال قیمت بدون مالیات: 10,000,000 ریال

SK700G

SK700G

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با تمامی روکش های چرم، پارچه برای نشیمن و پشتی3)دارای پیچ تنظیم نیروی وارد بر پشت..

11,663,000 ریال قیمت بدون مالیات: 10,700,000 ریال

SK708Bn

SK708Bn

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با تمامی روکش های چرم، پارچه برای نشیمن و پشتی3)دارای پیچ تنظیم نیروی وارد بر پشت..

11,935,500 ریال قیمت بدون مالیات: 10,950,000 ریال

SK708G

SK708G

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با تمامی روکش های چرم برای نشیمن و پشتی3)دارای پیچ تنظیم نیروی وارد بر پشتی مطابق..

12,698,500 ریال قیمت بدون مالیات: 11,650,000 ریال

SK708H

SK708H

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با تمامی روکش های چرم برای نشیمن و پشتی3)دارای پیچ تنظیم نیروی وارد بر پشتی مطابق..

12,807,500 ریال قیمت بدون مالیات: 11,750,000 ریال

SK712T

SK712T

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با تمامی روکش های چرم، پارچه برای نشیمن و پشتی3)دارای پیچ تنظیم نیروی وارد بر پشت..

13,625,000 ریال قیمت بدون مالیات: 12,500,000 ریال

SK730V

SK730V

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با روکش های پارچه مخصوص برای نشیمن و پشتی3)دارای پیچ تنظیم نیروی وارد بر پشتی مطا..

21,691,000 ریال قیمت بدون مالیات: 19,900,000 ریال

SK740

SK740

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با روکش های پارچه مخصوص برای نشیمن و پشتی3)دارای پیچ تنظیم نیروی وارد بر پشتی مطا..

10,028,000 ریال قیمت بدون مالیات: 9,200,000 ریال

SK740K

SK740K

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با روکش های پارچه مخصوص برای نشیمن و پشتی3)دارای پیچ تنظیم نیروی وارد بر پشتی مطا..

10,900,000 ریال قیمت بدون مالیات: 10,000,000 ریال

SK740KM

SK740KM

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با روکش های پارچه مخصوص برای نشیمن3)استفاده از روکش مش در پشتی که باعث افزایش زیب..

11,172,500 ریال قیمت بدون مالیات: 10,250,000 ریال

SK740M

SK740M

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با روکش های پارچه مخصوص برای نشیمن3)دارای پیچ تنظیم نیروی وارد بر پشتی مطابق با و..

10,300,500 ریال قیمت بدون مالیات: 9,450,000 ریال

SK750

SK750

1) طراحی بر اساس اصول ارگونومی2) ظاهری زیبا و شکیل برای استفاده در محیط های اداری و خانگی3) پشتی و نشیمن ساخته شده از پلاستیک تقویت شده4) استفاده از ج..

14,715,000 ریال قیمت بدون مالیات: 13,500,000 ریال

SL104X

SL104X

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با تمامی روکش های چرم، پارچه برای نشیمن و پشتی3)پشتی با قابلیت تنظیم ارتفاع به من..

8,066,000 ریال قیمت بدون مالیات: 7,400,000 ریال

SL106X

SL106X

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با تمامی روکش های چرم، پارچه برای نشیمن و پشتی3)ساختار پشتی ساخته شده از پلاستیک ..

8,938,000 ریال قیمت بدون مالیات: 8,200,000 ریال

SL111

SL111

1) طراحی  کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)نشیمن با قابلیت شستشو و مقاوم دربرابر عوامل شیمیایی و جرقه3)استفاده از جک گازی با کورس اسمی 15سانتیم..

5,123,000 ریال قیمت بدون مالیات: 4,700,000 ریال

SL111R

SL111R

1)قابلیت ارائه با چرخ یا پایه های ثابت2) طراحی  کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی3)نشیمن با قابلیت شستشو و مقاوم دربرابر عوامل شیمیایی و جرقه4)اس..

7,303,000 ریال قیمت بدون مالیات: 6,700,000 ریال

SL206

SL206

1)قابلیت ارائه با چرخ یا پایه های ثابت2) طراحی  کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی3)استفاده از جک گازی با کورس اسمی 12سانتیمتر برای تنظیم ارتفاع ن..

5,450,000 ریال قیمت بدون مالیات: 5,000,000 ریال

SL206R

SL206R

1)قابلیت ارائه با چرخ یا پایه های ثابت2) طراحی  کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی3)استفاده از جک گازی با کورس اسمی 21 سانتیمتر برای تنظیم ارتفاع ..

7,630,000 ریال قیمت بدون مالیات: 7,000,000 ریال

SL311

SL311

1)قابلیت ارائه با چرخ یا پایه های ثابت2) طراحی  کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی3)پشتی با قابلیت تنظیم در زوایای مختلف بین 80 درجه تا 105 درجه4)..

10,464,000 ریال قیمت بدون مالیات: 9,600,000 ریال

SL311R

SL311R

1)قابلیت ارائه با چرخ یا پایه های ثابت2) طراحی  کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی3)پشتی با قابلیت تنظیم در زوایای مختلف بین 80 درجه تا 105 درجه4)..

12,644,000 ریال قیمت بدون مالیات: 11,600,000 ریال

SL411

SL411

1)قابلیت ارائه با چرخ یا پایه های ثابت2) طراحی  کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی3)پشتی با قابلیت تنظیم در زوایای مختلف بین 80 درجه تا 105 درجه4)..

10,900,000 ریال قیمت بدون مالیات: 10,000,000 ریال

SL411R

SL411R

1)قابلیت ارائه با چرخ یا پایه های ثابت2) طراحی  کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی3)پشتی با قابلیت تنظیم در زوایای مختلف بین 80 درجه تا 105 درجه4)..

13,080,000 ریال قیمت بدون مالیات: 12,000,000 ریال

SM803Ei

SM803Ei

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با تمامی روکش های چرم برای نشیمن و پشتی3)دارای پیچ تنظیم نیروی وارد بر پشتی مطابق..

15,587,000 ریال قیمت بدون مالیات: 14,300,000 ریال

SM809E

SM809E

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با تمامی روکش های چرم و پارچه برای نشیمن و پشتی3)دارای پیچ تنظیم نیروی وارد بر پش..

13,952,000 ریال قیمت بدون مالیات: 12,800,000 ریال

SM810

SM810

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با تمامی روکش های چرم برای نشیمن و پشتی3)دارای پیچ تنظیم نیروی وارد بر پشتی مطابق..

19,620,000 ریال قیمت بدون مالیات: 18,000,000 ریال

SM812V

SM812V

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با تمامی روکش های چرم، پارچه برای نشیمن و پشتی3)دارای پیچ تنظیم نیروی وارد بر پشت..

17,985,000 ریال قیمت بدون مالیات: 16,500,000 ریال

SM814

SM814

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با تمامی روکش های چرم، پارچه برای نشیمن و پشتی3)پشتی با قابلیت تنظیم ارتفاع به من..

13,625,000 ریال قیمت بدون مالیات: 12,500,000 ریال

SM825

SM825

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)استفاده از جک گازی 12 سانتیمتری به منظور تنظیم ارتفاع نشیمن3)قابلیت ارائه با تمامی روکش های چر..

19,511,000 ریال قیمت بدون مالیات: 17,900,000 ریال

SM850

SM850

1) طراحی بر اساس اصول ارگونومی2) امکان تنظیم گودی کمر با توجه به قد افراد3) استفاده از جک با کورس نامی 10 سانتیمتر4) دارای پایه پن..

15,805,000 ریال قیمت بدون مالیات: 14,500,000 ریال

SM850S

SM850S

1) طراحی بر اساس اصول ارگونومی2) امکان تنظیم گودی کمر با توجه به قد افراد3) استفاده از جک با کورس نامی 10 سانتیمتر4) دارای پایه پن..

16,350,000 ریال قیمت بدون مالیات: 15,000,000 ریال

SM869i

SM869i

1) طراحی زیبا و بر مبنای اصول ارگونومی2) قابل ارائه با کلیه روکش های چرمی3) نشیمن و پشتی یک تکه ساخته شده از چوب شکل دهی شده در قالب گرم4) استفاده از ..

17,440,000 ریال قیمت بدون مالیات: 16,000,000 ریال

SM869M

SM869M

1) طراحی زیبا و بر مبنای اصول ارگونومی2) قابل ارائه با کلیه روکش های چرمی3) نشیمن و پشتی یک تکه ساخته شده از چوب شکل دهی شده در قالب گرم4) استفاده از ..

17,440,000 ریال قیمت بدون مالیات: 16,000,000 ریال

SM900E

SM900E

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با تمامی روکش های چرم و پارچه برای نشیمن و پشتی3)دارای پیچ تنظیم نیروی وارد بر پش..

13,843,000 ریال قیمت بدون مالیات: 12,700,000 ریال

SM901E

SM901E

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با تمامی روکش های چرم و پارچه برای نشیمن و پشتی3)دارای پیچ تنظیم نیروی وارد بر پش..

14,497,000 ریال قیمت بدون مالیات: 13,300,000 ریال

SM902E

SM902E

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با تمامی روکش های چرم و پارچه برای نشیمن و پشتی3)دارای پیچ تنظیم نیروی وارد بر پش..

15,805,000 ریال قیمت بدون مالیات: 14,500,000 ریال

SM909E

SM909E

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با تمامی روکش های چرم و پارچه برای نشیمن و پشتی3)دارای پیچ تنظیم نیروی وارد بر پش..

18,530,000 ریال قیمت بدون مالیات: 17,000,000 ریال

SM910

SM910

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)قابلیت ارائه با تمامی روکش های چرم برای نشیمن و پشتی3)قابلیت تنظیم نیروی وارد بر پشتی مطابق با..

27,032,000 ریال قیمت بدون مالیات: 24,800,000 ریال

SM939

SM939

1) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی2)استفاده از جک گازی 8 سانتیمتری به منظور تنظیم ارتفاع نشیمن3)قابلیت ارائه با تمامی روکش های چرم..

27,250,000 ریال قیمت بدون مالیات: 25,000,000 ریال

SM969i

SM969i

1) طراحی زیبا و بر مبنای اصول ارگونومی2) قابل ارائه با کلیه روکش های چرمی3) نشیمن و پشتی یک تکه ساخته شده از چوب شکل دهی شده در قالب گرم4) استفاده از ..

20,165,000 ریال قیمت بدون مالیات: 18,500,000 ریال

SM969M

SM969M

1) طراحی زیبا و بر مبنای اصول ارگونومی2) قابل ارائه با کلیه روکش های چرمی3) نشیمن و پشتی یک تکه ساخته شده از چوب شکل دهی شده در قالب گرم4) استفاده از ..

20,165,000 ریال قیمت بدون مالیات: 18,500,000 ریال

SN104K

SN104K

1)قابلیت ارائه با تمامی روکش های ویژه کودک2) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی3)استفاده از جک گازی 12سانتیمتری به منظور تنظیم ارتفاع..

8,284,000 ریال قیمت بدون مالیات: 7,600,000 ریال

SN241

SN241

1)استفاده از پلاستیک تقویت شده در پشتی و نشیمن2) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی3)استفاده از جک گازی 12سانتیمتری به منظور تنظیم ار..

11,990,000 ریال قیمت بدون مالیات: 11,000,000 ریال

SN336

SN336

1)استفاده از پلاستیک تقویت شده در پشتی و نشیمن2) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی3)استفاده از جک گازی 8سانتیمتری به منظور تنظیم ارت..

21,800,000 ریال قیمت بدون مالیات: 20,000,000 ریال

SN415

SN415

1)استفاده از پلاستیک تقویت شده در پشتی و نشیمن2) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی3)قابل ارائه با کلیه روکش های ویژه کودک و نوجوان4)..

7,139,500 ریال قیمت بدون مالیات: 6,550,000 ریال

SN515B

SN515B

1)استفاده از پلاستیک تقویت شده در پشتی و نشیمن2) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی3)قابل ارائه با کلیه روکش های ویژه کودک و نوجوان4)..

8,153,200 ریال قیمت بدون مالیات: 7,480,000 ریال

SN518

SN518

1)وزن کم و قابلیت جابجایی آسان2)قابل ارائه با کلیه روکش های ویژه کودک و نوجوان3) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی4)نشیمن و پشتی ساخ..

6,267,500 ریال قیمت بدون مالیات: 5,750,000 ریال

SN518BM

SN518BM

1)وزن کم و قابلیت جابجایی آسان2)قابل ارائه با کلیه روکش های ویژه کودک و نوجوان3) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی4)نشیمن و پشتی ساخ..

7,303,000 ریال قیمت بدون مالیات: 6,700,000 ریال

SN518BN

SN518BN

1)وزن کم و قابلیت جابجایی آسان2)قابل ارائه با کلیه روکش های ویژه کودک و نوجوان3) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی4)نشیمن و پشتی ساخ..

6,812,500 ریال قیمت بدون مالیات: 6,250,000 ریال

SN518C

SN518C

1)وزن کم و قابلیت جابجایی آسان2)قابل ارائه با کلیه روکش های ویژه کودک و نوجوان3) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی4)نشیمن و پشتی ساخ..

7,521,000 ریال قیمت بدون مالیات: 6,900,000 ریال

SN518D

SN518D

1)وزن کم و قابلیت جابجایی آسان2)قابل ارائه با کلیه روکش های ویژه کودک و نوجوان3) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی4)نشیمن و پشتی ساخ..

6,812,500 ریال قیمت بدون مالیات: 6,250,000 ریال

SN518K

SN518K

1)وزن کم و قابلیت جابجایی آسان2)قابل ارائه با کلیه روکش های ویژه کودک و نوجوان3) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی4)نشیمن و پشتی ساخ..

6,812,500 ریال قیمت بدون مالیات: 6,250,000 ریال

SN518KC

SN518KC

1)وزن کم و قابلیت جابجایی آسان2)قابل ارائه با کلیه روکش های ویژه کودک و نوجوان3) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی4)نشیمن و پشتی ساخ..

6,812,500 ریال قیمت بدون مالیات: 6,250,000 ریال

SN518P

SN518P

1)وزن کم و قابلیت جابجایی آسان2)قابل ارائه با کلیه روکش های ویژه کودک و نوجوان3) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی4)نشیمن و پشتی ساخ..

7,357,500 ریال قیمت بدون مالیات: 6,750,000 ریال

SN518S

SN518S

1)وزن کم و قابلیت جابجایی آسان2)قابل ارائه با کلیه روکش های ویژه کودک و نوجوان3) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی4)نشیمن و پشتی ساخ..

6,812,500 ریال قیمت بدون مالیات: 6,250,000 ریال

SR315X4

SR315X4

1)وزن کم و قابلیت جابجایی آسان2) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی3)قابل ارائه با کلیه روکش های پلاستیک برای فریم پشتی و نشیمن4)نشیم..

28,776,000 ریال قیمت بدون مالیات: 26,400,000 ریال

SR418X4

SR418X4

1)وزن کم و قابلیت جابجایی آسان2) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی3)قابل ارائه با کلیه روکش های پلاستیک برای فریم پشتی و نشیمن4)نشیم..

24,852,000 ریال قیمت بدون مالیات: 22,800,000 ریال

ST315

ST315

1) میز دانش آموزی ساخته شده از mdf با روکش hpl2)طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی3)نشیمن و پشتی ساخته شده از پلاستیک تزریقی دولایه ب..

17,331,000 ریال قیمت بدون مالیات: 15,900,000 ریال

ST415

ST415

1) میز دانش آموزی ساخته شده از mdf با روکش hpl2)طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی3)نشیمن و پشتی ساخته شده از پلاستیک تزریقی دولایه ب..

18,748,000 ریال قیمت بدون مالیات: 17,200,000 ریال

SV505X

SV505X

1)قابلیت ارائه با روکش های ویژه2) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب با اصول ارگونومی3)دارای پیچ تنظیم نیروی وارد بر پشتی مطابق با وزن کاربر بر روی مک..

14,115,500 ریال قیمت بدون مالیات: 12,950,000 ریال

SW315X3

SW315X3

1)قابل ارائه با دسته و بدون دسته2)قابلیت نصب میز در مقاطع عرضی مختلف3)قابل عرضه در مدل های 2 نفره، 3نفره و 4 نفره4) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب..

10,137,000 ریال قیمت بدون مالیات: 9,300,000 ریال

SW415L3

SW415L3

1)قابل ارائه با دسته و بدون دسته2)قابلیت نصب میز در مقاطع عرضی مختلف3)قابل عرضه در مدل های 2 نفره، 3نفره و 4 نفره4) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب..

14,878,500 ریال قیمت بدون مالیات: 13,650,000 ریال

SW515N3

SW515N3

1)قابل ارائه با دسته و بدون دسته2)قابلیت نصب میز در مقاطع عرضی مختلف3)قابل عرضه در مدل های 2 نفره، 3نفره و 4 نفره4) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب..

16,350,000 ریال قیمت بدون مالیات: 15,000,000 ریال

SW603L3

SW603L3

1)قابل ارائه با دسته و بدون دسته2)قابلیت نصب میز در مقاطع عرضی مختلف3)قابل عرضه در مدل های 2 نفره، 3نفره و 4 نفره4) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب..

24,634,000 ریال قیمت بدون مالیات: 22,600,000 ریال

SW666N3

SW666N3

1) طراحی مدرن و چشم نواز2) طراحی برمبنای اصول ارگونومی3) دارای مدل های دو نفره، سه نفره و چهار نفره4) ساختار پشتی ساخته شده از پلاستیک تقویت شده5) قاب..

17,113,000 ریال قیمت بدون مالیات: 15,700,000 ریال

SW700B3

SW700B3

1)قابل ارائه با دسته و بدون دسته2)قابلیت نصب میز در مقاطع عرضی مختلف3)قابل عرضه در مدل های 2 نفره، 3نفره و 4 نفره4) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب..

22,345,000 ریال قیمت بدون مالیات: 20,500,000 ریال

SW708L3

SW708L3

1)قابل ارائه با دسته و بدون دسته2)قابلیت نصب میز در مقاطع عرضی مختلف3)قابل عرضه در مدل های 2 نفره، 3نفره و 4 نفره4) طراحی زیبا، مدرن، کاربردی و متناسب..

25,615,000 ریال قیمت بدون مالیات: 23,500,000 ریال

SW740N3

SW740N3

1) طراحی مدرن و چشم نواز2) طراحی برمبنای اصول ارگونومی3) دارای مدل های دو نفره، سه نفره و چهار نفره4) ساختار نشیمن ساخته شده از چوب شکل دهی شده در قال..

19,184,000 ریال قیمت بدون مالیات: 17,600,000 ریال

SW829N3

SW829N3

1) طراحی مدرن و چشم نواز2) طراحی برمبنای اصول ارگونومی3) امکان نصب میز در مقاطع عرضی مختلف4) دارای مدل های دو نفره، سه نفره و چهار نفره5) پشتی ساخته ش..

41,420,000 ریال قیمت بدون مالیات: 38,000,000 ریال

TB773

TB773

1) جنس بدنه کنسول، مغزی MDF با روکش رنگ پوششی پلی اورتان سفید2) پایه و کلاف ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوب3) استفاده از دو..

59,950,000 ریال قیمت بدون مالیات: 55,000,000 ریال

TE445N6

TE445N6

1) طراحی میز با مغزی MDF و روکش چوب راش2) ارائه با رنگ های کالیته چوب3) پایه ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوب4) یراق فل..

30,302,000 ریال قیمت بدون مالیات: 27,800,000 ریال

TE553

TE553

1) طراحی زیبا و چشم نواز2) بهره گیری از شیشه شفاف و دودی Tempered Glass  با ضخامت 10 میلیمتر و مطابق با استاندارد ((ISIRI 709-1,709-2))3) به..

8,502,000 ریال قیمت بدون مالیات: 7,800,000 ریال

TE753

TE753

1) طراحی زیبا و چشم نواز2) بهره گیری از شیشه شفاف و دودی Tempered Glass  با ضخامت 10 میلیمتر و مطابق با استاندارد ((ISIRI 709-1,709-2))3) به..

11,663,000 ریال قیمت بدون مالیات: 10,700,000 ریال

TE754N6

TE754N6

1) طراحی میز با مغزی MDF و روکش چوب راش2) ارائه با رنگ های کالیته چوب3) پایه ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوب..

29,430,000 ریال قیمت بدون مالیات: 27,000,000 ریال

TE773N6

TE773N6

1) طراحی میز با مغزی MDF و روکش چوب راش2) ارائه با رنگ های کالیته چوب3) پایه ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوب..

32,700,000 ریال قیمت بدون مالیات: 30,000,000 ریال

TE879N8

TE879N8

میز:1) طراحی مدرن و چشم نواز2) جنس صفحه میز، مغزی MDF با روکش چوب راش، ارائه با رنگ های کالیته چوب3) پایه ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ ..

47,960,000 ریال قیمت بدون مالیات: 44,000,000 ریال

TH135

TH135

1) صفحه ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوب2) پایه ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوب..

7,085,000 ریال قیمت بدون مالیات: 6,500,000 ریال

TH178

TH178

1) طراحی زیبا و چشم نواز2) صفحه ساخته شده از شیشه سکوریت، مقاوم در برابر ضربه و شکستن3) بهره گیری از آبکاری نیکل کروم به منظور جلوگیری از زنگ زدگ..

5,232,000 ریال قیمت بدون مالیات: 4,800,000 ریال

TH223

TH223

1) طراحی زیبا و چشم نواز2) صفحه ساخته شده از شیشه سکوریت، مقاوم در برابر ضربه و شکستن3) بهره گیری از آبکاری نیکل کروم به منظور جلوگیری از زنگ زدگ..

5,995,000 ریال قیمت بدون مالیات: 5,500,000 ریال

TH224

TH224

1) صفحه ساخته شده از چوب MDF با روکش HPL با طرح سنگ2) پایه ساخته شده از استیل ضدزنگ..

11,772,000 ریال قیمت بدون مالیات: 10,800,000 ریال

TH235

TH235

1) صفحه ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوب2) پایه ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوب..

8,066,000 ریال قیمت بدون مالیات: 7,400,000 ریال

TH254

TH254

1) صفحه ساخته شده از چوب MDF با روکش راش طبیعی2) پایه ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوب..

9,177,800 ریال قیمت بدون مالیات: 8,420,000 ریال

TH278

TH278

1) طراحی زیبا و چشم نواز2) صفحه ساخته شده از شیشه سکوریت، مقاوم در برابر ضربه و شکستن3) بهره گیری از آبکاری نیکل کروم به منظور جلوگیری از زنگ زدگ..

5,395,500 ریال قیمت بدون مالیات: 4,950,000 ریال

TH345

TH345

1) صفحه ساخته شده از چوب MDF با روکش راش طبیعی2) پایه ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوب..

9,592,000 ریال قیمت بدون مالیات: 8,800,000 ریال

TH378

TH378

1) طراحی زیبا و چشم نواز2) صفحه ساخته شده از شیشه سکوریت، مقاوم در برابر ضربه و شکستن3) بهره گیری از آبکاری نیکل کروم به منظور جلوگیری از زنگ زدگ..

5,559,000 ریال قیمت بدون مالیات: 5,100,000 ریال

TQ313

TQ313

1) طراحی با میز MDF با روکش ملامینه2) بهره گیری از آبکاری نیکل کروم در پایه ها به منظور جلوگیری از زنگ زدگی و زیبایی محصول3) به کار گیر..

5,995,000 ریال قیمت بدون مالیات: 5,500,000 ریال

TQ319

TQ319

1) صفحه شیشه ای سکوریت شفاف با لبه های ابزار خورده2) بهره گیری از آبکاری نیکل کروم در پایه ها به منظور جلوگیری از زنگ زدگی و زیبایی محصول3) ..

11,772,000 ریال قیمت بدون مالیات: 10,800,000 ریال

TQ321

TQ321

1) صفحه شیشه ای سکوریت شفاف با لبه های ابزار خورده2) بهره گیری از آبکاری نیکل کروم در پایه ها به منظور جلوگیری از زنگ زدگی و زیبایی محصول3) ..

9,265,000 ریال قیمت بدون مالیات: 8,500,000 ریال

TQ322

TQ322

1) صفحه شیشه ای سکوریت شفاف با لبه های ابزار خورده2) بهره گیری از آبکاری نیکل کروم در پایه ها به منظور جلوگیری از زنگ زدگی و زیبایی محصول3) ..

10,682,000 ریال قیمت بدون مالیات: 9,800,000 ریال

TQ323

TQ323

1) طراحی زیبا و چشم نواز2) صفحه ساخته شده از شیشه سکوریت، مقاوم در برابر ضربه و شکستن3) بهره گیری از آبکاری نیکل کروم به منظور جلوگیری از زنگ زدگ..

9,592,000 ریال قیمت بدون مالیات: 8,800,000 ریال

TQ331

TQ331

..

119,900,000 ریال قیمت بدون مالیات: 110,000,000 ریال

TQ335

TQ335

1) صفحه ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوب2) پایه ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوب..

13,298,000 ریال قیمت بدون مالیات: 12,200,000 ریال

TQ420GL

TQ420GL

1) طراحی با میز MDF با روکش راش و یک لایه شیشه مقاوم بر روی صفحه2) بهره گیری از پایه هایی از جنس چوب راش جهت افزایش زیبایی و مقاومت محصول3)&..

19,402,000 ریال قیمت بدون مالیات: 17,800,000 ریال

TQ422

TQ422

1) طراحی زیبا و چشم نواز2) صفحه ساخته شده از شیشه سکوریت، مقاوم در برابر ضربه و شکستن3) بهره گیری از آبکاری نیکل کروم به منظور جلوگیری از زنگ زدگ..

8,938,000 ریال قیمت بدون مالیات: 8,200,000 ریال

TQ424

TQ424

1) صفحه ساخته شده از چوب MDF با روکش HPL با طرح سنگ2) پایه ساخته شده از استیل ضدزنگ..

19,620,000 ریال قیمت بدون مالیات: 18,000,000 ریال

TQ445

TQ445

1) صفحه ساخته شده از چوب MDF با روکش راش طبیعی2) پایه ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوب..

15,696,000 ریال قیمت بدون مالیات: 14,400,000 ریال

TQ454

TQ454

1) صفحه ساخته شده از چوب MDF با روکش راش طبیعی2) پایه ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوب..

18,530,000 ریال قیمت بدون مالیات: 17,000,000 ریال

TQ454

TQ454

1) صفحه ساخته شده از چوب MDF با روکش راش طبیعی2) پایه ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوب..

18,530,000 ریال قیمت بدون مالیات: 17,000,000 ریال

TQ478

TQ478

1) طراحی زیبا و چشم نواز2) بهره گیری از شیشه شفاف و دودی Tempered Glass  مطابق با استاندارد ((ISIRI 709-1,709-2))3) بهره گیری از آبکاری نیکل..

10,082,500 ریال قیمت بدون مالیات: 9,250,000 ریال

TQ578

TQ578

1) طراحی زیبا و چشم نواز2) بهره گیری از شیشه شفاف و دودی Tempered Glass  مطابق با استاندارد ((ISIRI 709-1,709-2))3) بهره گیری از آبکاری نیکل..

11,172,500 ریال قیمت بدون مالیات: 10,250,000 ریال

TT773

TT773

1) جنس بدنه کنسول، مغزی MDF با روکش رنگ پوششی پلی اورتان سفید2) پایه و کلاف ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوب3) استفاده از دو..

32,700,000 ریال قیمت بدون مالیات: 30,000,000 ریال

نمايش 1 تا 210 از 210 (1 صفحه)

تمامی حقوق این وب سایت برای شرکت نیلپر محفوظ می باشد.طراحی و بهینه سازی سایت