• صندلی انتظار (9)
  • صندلی مدیریتی (16)
  • صندلی ویزیتوری (1)
  • صندلی چهارپایه (5)
  • صندلی کارمندی (30)
  • صندلی کنفرانسی (15)
  • بدون دسته (10)
  • دسته ثابت (53)
  • دسته قابل تنظیم (16)
  • پایه ثابت (28)
  • چرخ دار (44)
  • داشته باشد (9)
  • نداشته باشد (64)

صندلی اداریمقایسه کالا (0)


SC415O

SC415O

6,594,500 ریال قیمت بدون مالیات: 6,050,000 ریال

SC415X

SC415X

5,341,000 ریال قیمت بدون مالیات: 4,900,000 ریال

جدید SC450

SC450

7,085,000 ریال قیمت بدون مالیات: 6,500,000 ریال

SC505

SC505

8,611,000 ریال قیمت بدون مالیات: 7,900,000 ریال

SC515O

SC515O

6,758,000 ریال قیمت بدون مالیات: 6,200,000 ریال

SC515X

SC515X

5,504,500 ریال قیمت بدون مالیات: 5,050,000 ریال

SC603G

SC603G

9,810,000 ریال قیمت بدون مالیات: 9,000,000 ریال

جدید SC666

SC666

7,412,000 ریال قیمت بدون مالیات: 6,800,000 ریال

SC700G

SC700G

9,210,500 ریال قیمت بدون مالیات: 8,450,000 ریال

SC708G

SC708G

10,137,000 ریال قیمت بدون مالیات: 9,300,000 ریال

SC712P

SC712P

9,810,000 ریال قیمت بدون مالیات: 9,000,000 ریال

SC740

SC740

7,902,500 ریال قیمت بدون مالیات: 7,250,000 ریال

SC809

SC809

10,573,000 ریال قیمت بدون مالیات: 9,700,000 ریال

SC810F

SC810F

11,663,000 ریال قیمت بدون مالیات: 10,700,000 ریال

SC810K

SC810K

13,897,500 ریال قیمت بدون مالیات: 12,750,000 ریال

SC825

SC825

10,900,000 ریال قیمت بدون مالیات: 10,000,000 ریال

SH232X

SH232X

4,959,500 ریال قیمت بدون مالیات: 4,550,000 ریال

SH315K

SH315K

5,068,500 ریال قیمت بدون مالیات: 4,650,000 ریال

SH415K

SH415K

5,777,000 ریال قیمت بدون مالیات: 5,300,000 ریال

جدید SH450

SH450

6,322,000 ریال قیمت بدون مالیات: 5,800,000 ریال

SH515K

SH515K

5,940,500 ریال قیمت بدون مالیات: 5,450,000 ریال

جدید SH666

SH666

6,540,000 ریال قیمت بدون مالیات: 6,000,000 ریال

جدید SH666X

SH666X

5,559,000 ریال قیمت بدون مالیات: 5,100,000 ریال

SK404F

SK404F

8,720,000 ریال قیمت بدون مالیات: 8,000,000 ریال

SK415O

SK415O

8,175,000 ریال قیمت بدون مالیات: 7,500,000 ریال

SK415X

SK415X

6,921,500 ریال قیمت بدون مالیات: 6,350,000 ریال

جدید SK450

SK450

8,665,500 ریال قیمت بدون مالیات: 7,950,000 ریال

SK504F

SK504F

9,156,000 ریال قیمت بدون مالیات: 8,400,000 ریال

SK504H

SK504H

9,962,600 ریال قیمت بدون مالیات: 9,140,000 ریال

SK505

SK505

12,099,000 ریال قیمت بدون مالیات: 11,100,000 ریال

SK507C

SK507C

11,118,000 ریال قیمت بدون مالیات: 10,200,000 ریال

SK507H

SK507H

11,554,000 ریال قیمت بدون مالیات: 10,600,000 ریال

SK507X

SK507X

9,973,500 ریال قیمت بدون مالیات: 9,150,000 ریال

SK515O

SK515O

8,338,500 ریال قیمت بدون مالیات: 7,650,000 ریال

SK515X

SK515X

7,085,000 ریال قیمت بدون مالیات: 6,500,000 ریال

SK518X

SK518X

6,213,000 ریال قیمت بدون مالیات: 5,700,000 ریال

SK603B

SK603B

10,736,500 ریال قیمت بدون مالیات: 9,850,000 ریال

SK603G

SK603G

11,390,500 ریال قیمت بدون مالیات: 10,450,000 ریال

SK603H

SK603H

11,499,500 ریال قیمت بدون مالیات: 10,550,000 ریال

جدید SK666

SK666

8,556,500 ریال قیمت بدون مالیات: 7,850,000 ریال

جدید SK666S

SK666S

8,883,500 ریال قیمت بدون مالیات: 8,150,000 ریال

SK700B

SK700B

10,137,000 ریال قیمت بدون مالیات: 9,300,000 ریال

SK700G

SK700G

10,791,000 ریال قیمت بدون مالیات: 9,900,000 ریال

SK700X

SK700X

8,273,100 ریال قیمت بدون مالیات: 7,590,000 ریال

SK708B

SK708B

11,063,500 ریال قیمت بدون مالیات: 10,150,000 ریال

SK708G

SK708G

11,717,500 ریال قیمت بدون مالیات: 10,750,000 ریال

SK708H

SK708H

11,826,500 ریال قیمت بدون مالیات: 10,850,000 ریال

SK712T

SK712T

12,371,500 ریال قیمت بدون مالیات: 11,350,000 ریال

SK730V

SK730V

19,238,500 ریال قیمت بدون مالیات: 17,650,000 ریال

SK740

SK740

9,156,000 ریال قیمت بدون مالیات: 8,400,000 ریال

SK740K

SK740K

9,755,500 ریال قیمت بدون مالیات: 8,950,000 ریال

جدید SK740KM

SK740KM

10,028,000 ریال قیمت بدون مالیات: 9,200,000 ریال

جدید SK740M

SK740M

9,428,500 ریال قیمت بدون مالیات: 8,650,000 ریال

جدید SK750

SK750

12,426,000 ریال قیمت بدون مالیات: 11,400,000 ریال

SM803

SM803

13,897,500 ریال قیمت بدون مالیات: 12,750,000 ریال

SM809

SM809

12,807,500 ریال قیمت بدون مالیات: 11,750,000 ریال

SM810

SM810

16,295,500 ریال قیمت بدون مالیات: 14,950,000 ریال

SM812V

SM812V

16,404,500 ریال قیمت بدون مالیات: 15,050,000 ریال

SM814

SM814

12,426,000 ریال قیمت بدون مالیات: 11,400,000 ریال

SM825

SM825

16,241,000 ریال قیمت بدون مالیات: 14,900,000 ریال

جدید SM869M

SM869M

15,696,000 ریال قیمت بدون مالیات: 14,400,000 ریال

SM900

SM900

12,698,500 ریال قیمت بدون مالیات: 11,650,000 ریال

SM901

SM901

13,407,000 ریال قیمت بدون مالیات: 12,300,000 ریال

SM902

SM902

14,660,500 ریال قیمت بدون مالیات: 13,450,000 ریال

SM909

SM909

16,786,000 ریال قیمت بدون مالیات: 15,400,000 ریال

SM910

SM910

24,961,000 ریال قیمت بدون مالیات: 22,900,000 ریال

SM925

SM925

23,816,500 ریال قیمت بدون مالیات: 21,850,000 ریال

جدید SM939

SM939

24,961,000 ریال قیمت بدون مالیات: 22,900,000 ریال

جدید SM969

SM969

18,039,500 ریال قیمت بدون مالیات: 16,550,000 ریال

جدید SM969M

SM969M

18,039,500 ریال قیمت بدون مالیات: 16,550,000 ریال

SV505X

SV505X

12,862,000 ریال قیمت بدون مالیات: 11,800,000 ریال

SW315X3

SW315X3

10,137,000 ریال قیمت بدون مالیات: 9,300,000 ریال

SW415L3

SW415L3

14,878,500 ریال قیمت بدون مالیات: 13,650,000 ریال

SW515N3

SW515N3

16,350,000 ریال قیمت بدون مالیات: 15,000,000 ریال

SW603L3

SW603L3

22,345,000 ریال قیمت بدون مالیات: 20,500,000 ریال

SW700B3

SW700B3

20,274,000 ریال قیمت بدون مالیات: 18,600,000 ریال

SW700L3

SW700L3

20,546,500 ریال قیمت بدون مالیات: 18,850,000 ریال

SW708L3

SW708L3

23,326,000 ریال قیمت بدون مالیات: 21,400,000 ریال

جدید SW740N3

SW740N3

17,331,000 ریال قیمت بدون مالیات: 15,900,000 ریال

جدید SW829N3

SW829N3

33,245,000 ریال قیمت بدون مالیات: 30,500,000 ریال

نمايش 1 تا 80 از 80 (1 صفحه)

تمامی حقوق این وب سایت برای شرکت نیلپر محفوظ می باشد.طراحی و بهینه سازی سایت